با دقت  بخوانید:    انگلیسی  “قالیچه حضرت سلیمان یا چراغ جادوی علاءالدین”

(اطلاعات و یادآوری های مهم برای زبان آموزها و فراگیران زبان خارجی و انگلیسی):

بسیاری از عوام بر این باور غلط  و اشتباه متداول هستند که بزرگسالان همانند کود کان
وبچه ها زبان خارجی را منحصرا” با گوش دادن و تکرار آن بشیوه زبان مادری می توانند
بیاموزند( آنهم در کوتاه مدت) که این تصوری کاملا نابجا و اشتباه است.
برای اطلاع شما رشته “آموزش انگلیسی و زبان”  سالهای مدیدی است که در دانشگاهها جدا از سایر رشته های ترجمه زبان – ادبیات زبان – و زبانشناسی ، در مقاطع لیسانس- کارشناسی ارشد و دکترا تاسیس شده است و اگر نیاز به این رشته  تخصصی و علمی احساس و معلوم نمی شد،  مسلما” هیچوقت در دانشگاههای سراسر جهان  به صورت یک رشته کاملا تخصصی و علمی تحصیلی دایر نمی گشت..
در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، مسئله آموزش به صورت سنتی ( یعنی هرکه هرچی بلد است برود  پای تخته در کلاس تدریس کند) انجام و اجرا می شود ، که مانند علوم دیگر تجربی، برحسب میزان تجربه استاد و معلم غیر متخصص در آموزش، مسئله آموزش ناقص و ناکامل و حتی بعضی وقت ها به اثرات منفی و منحرف  منجر شده است مانند ترک تحصیل بعضی دانشجویان ، و نتیحه و کیفیت مطلوب هم درمدت زمان صرف شده نداشته است .  نتیجتا” رشته آموزش و تربیت معلم هم چنانچه نیاز نبود در دانشگاهها تاسیس نمی یافت! و امر آموزش موضوعی است کاملا تخصصی.
در باره یادکیری زبان انگلیسی هم بزرگسالان هیچوقت نمی توانند بشیوه کودکان و بچه ها با تکرار و شنیدن محض یک زبان پیشرفته مانند انگلیسی را آنهم در سطح بین المللی امروزه دنیا و همچنین خارج از یک مملکت انگلیسی زبان که اکثرا در خارج  یک مملکت انگلیسی زبان بسر می برند و اقامت دارند در مدت زمان کوتاه  یاد بگیرند.
برای اطلاع شما بزرگسالان علی الحال یک زبان مادری می دانند و آنها هیچوقت زبان آموزی نمی کنند و مانند بچه ها و به روش بچه ها  نمی توانند در کوتاه مدت  و نباید  یادبگیرند  که به آنها بیاموزیم بگو Hello سلام  بگو?How are you . بلکه بزرگسالان باید فن ترجمه و معادلسازی یاد بگیرند و زبان مادری که هم اکنون می دانند به زبان دوم ترجمه و برگردانند که سریعتر یاد بگیرند و در این راستا یاد می گیرند آنچه به زبان مادری خود می خواهند بگویند  به زبان دوم معادلسازی و بازگو کنند.
(روش ما ) آنها باید بصورت ساختاری و معادلسازی و مطابقت دو زبان فن ترجمه و صحبت
را “در کوتاه مدت” بیاموزند، و این فنی است کاملا تخصصی در آموزش.
(نکته دیگر)  آنکه اشخاصی که انگلیسی را بصورت دست وپا شکسته یاد می گیرند ، تصور بفرمائید
اگرمانند یک خارجی یا هندی که بخواهند  زبان فارسی را صحبت کنند “من رفتن خوردن دیدن کرداهه” ،هم برای یک فرد تحصیل کرده در معرفی خودش چه در صحبت و نگارش چندان جالب و خوشایند نیست و در شخصیت و شاءن یک فرد تحصیل کرده نیست که با آن راضی باشد.
(نکته سوم) اینکه مسئله لهجه accent که بعنوان امر مهم مورد تبلیغات کذب تجاری در آموزش زبان قرار گرفته است یک مسئله کاملا گیرائی grasp است، و تازه بچه ها اگر هم در یک مملکت انگلیسی زبان باشند در حد و سطح سن و سال  خود زبان را یاد می گیرند و نه درسطح انگلیسی دانشگاهی یا پیشرفته امروزه در اینترنت و ماهواره و کانالهای انگلیسی زبان !
و برای اطلاع شما accent یا لهجه در فرهنگ لغات چنین معنی شده است(“گروهی ازمردم که در مملکتی یا مکان خاص زبانی را با صوت و صدای خاصی صحبت و گفتارمی کنند.
مسئله حائز اهمیت فقط  ” تلفظ صحیح pronunciation  correct”  است که در یادگیری باید مد نظرقرار گرفته شود، که در آنصورت حتی ملیت های گوناگون با لهجه های متفاوت در وقت صحبت و مکالمه  براحتی  یکدیگر را کاملا می فهمند.